El teatre, l’art de l’actor.

Sense l’actor no hi ha teatre.
Al seu voltant giren diferents disciplines que el complementen: dramatúrgia, direcció, escenografia, il·luminació… però sols l’actor fa que totes aquestes disciplines citades agafin sentit des del moment que les comunica al públic, segons la dramatúrgia, segons la direcció i fa que prengui sentit l’escenografia, la llum…

El joc de la vida, el teatre

Obres on ha realitzat la il·luminació:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Direcció: Nom i Cognom

Direcció: Nom i Cognoms Una altra cosa: Nom i Cognoms