El teatre, l’art de l’actor.

Sense l’actor no hi ha teatre.
Al seu voltant giren diferents disciplines que el complementen: dramatúrgia, direcció, escenografia, il·luminació… però sols l’actor fa que totes aquestes disciplines citades agafin sentit des del moment que les comunica al públic, segons la dramatúrgia, segons la direcció i fa que prengui sentit l’escenografia, la llum…

El joc de la vida, el teatre

Obres on ha participat com a actor: